Zelený týden EU 2018 odhalí způsoby, jakými EU pomáhá městům k tomu, aby se stala lepšími místy pro život a práci. V průběhu Zeleného týdne EU 2018 bude veřejně prezentován vývoj v oblasti politik zaměřených na kvalitu ovzduší, hluk, přírodu a biologickou rozmanitost, nakládání s odpady a vodohospodářství, a zároveň bude věnována pozornost participačním přístupům k urbanistickému rozvoji, systémům vytváření sítí a nástrojům zaměřeným na sdílení osvědčených postupů, zapojení místních orgánů a občanů, které mají podněcovat sdílení vizí udržitelné budoucnosti.

Týden bude zahájen dne 21. května 2018 v Utrechtu (Nizozemsko) a bude ukončen dne 25. května 2018 v Madridu (Španělsko). Summit EUna vysoké úrovni s názvem Zelená města proběhne v Bruselu ve dnech 22.–24. května 2018 .

Na programu bude navíc mnoho zajímavých akcí, které pořádají partneři z celé Evropy a které budou probíhat od konce dubna do poloviny května. Zjistěte, co se děje ve vašem okolí, sledujte živé vy a zapojte se do konverzací na sociálních sítích #EUGreenWeek!