Zúčastněte se Zeleného týdne EU!

Nespočet akcí, které budou probíhat od dubna do června, se zaměří na výzvy, kterým čelí města, od kvality ovzduší přes hluk, nakládání s odpady či vodohospodářství až po urbanistické plánování atd., včetně toho, jakou roli mohou hrát samotní občané ve snaze učinit svá města zelenější.

Tyto akce nabídnou příležitosti v podobě výměny názorů, získávání informací a možnosti ovlivnit způsoby rozvoje vlastního města! Proč se nezúčastnit akce ve vašem okolí nebo se nezapojit prostřednictvím sociálních sítí #EUGreenWeek?