Sudjelujte u Zelenom tjednu EU-a!

Na brojnim događajima koji se održavaju od travnja do lipnja istražit će se izazovi s kojima se gradovi susreću, od kvalitete zraka do buke, otpada ili upravljanja vodom te urbanog planiranja i tako dalje, kao i uloga koju građani igraju u stvaranju zelenijih gradova.

Ti događaji prilika su za razmjenu stajališta, učenje te izražavanje mišljenja o načinu na koji će se razvijati vaš grad! Zašto ne biste sudjelovali na događaju u vašoj blizini ili se pridružili #EUGreenWeek na društvenim mrežama?