ES Zaļajā nedēļā 2018 tiks izpētītas iespējas, kā ES palīdz pilsētām veidot labāku dzīvojamo un darba vidi. Tajā tiks demonstrētas politikas tendences gaisa kvalitātes, dabas un bioloģiskās daudzveidības, atkritumu apsaimniekošanas un ūdensapgādes jomās. Tāpat tiks veicināta līdzdalīgāka pieeja pilsētu attīstībai, tīklu veidošanas shēmas un rīki, lai dalītos ar paraugpraksi. Tiks atbalstīta vietējo pašvaldību un iedzīvotāju iesaistīšana, mudinot tos dalīties ar savu redzējumu par ilgtspējīgu nākotni.

Šīs nedēļas oficiālais atklāšanas pasākums notiks 21.05. Utrehtā (Nīderlandē) un noslēguma pasākums — 25.05. Madridē (Spānijā). Augsta līmeņa ES Zaļo pilsētu samits notiks Briselē, 22.–24.05.

Turklāt programmā ir iekļauti daudzi citi interesanti pasākumi, ko partneri visā Eiropā organizē laikā no aprīļa beigām līdz maija vidum. Pārbaudiet, kas notiek jūsu tuvumā, vērojiet tiešraides un pievienojieties sarunām sociālajos medijos ar #EUGreenWeek!