Europejska wspomaga miasta, tak aby stały się one lepszym miejscem do życia i pracy. Przedstawiony zostanie rozwój polityk dotyczących kwestii jakości powietrza, zanieczyszczenia hałasem, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, odpadów oraz gospodarki wodnej. Promowane będą takie podejścia do rozwoju miast które włączają w ten proces wszystkie grupy interesu, programy wspierających nawiązywanie kontaktów oraz wymianę najlepszych praktyk. Wspierane będzie wspólnego zaangażowania zarówno władz lokalnch jak i mieszkańców miast, zachęcając ich do podzielenia się swoją wizją zrównoważonej przyszłości.

Zielony Tydzień zostanie oficjalnie zainaugurowany 21 maja w Utrechcie (Holandia), a zakończy się 25 maja w Madrycie (Hiszpania). W dniach 22–24 maja w Brukseli odbędzie się konferencja „Green Cities Summit”, czyli unijny szczyt wysokiego szczebla dotyczący zielonych miast.

Ponadto w programie znajdą się liczne interesujące wydarzenia organizowane od końca kwietnia do połowy maja przez poszczególnych partnerów w całej Europie. Możesz sprawdzić, co zaplanowano w Twojej okolicy, obejrzeć transmisję na żywo i włączyć się w dyskusje na portalach społecznościowych używając hashtagu #EUGreenWeek!